L’escola es va adherir al Programa Camí Escolar el curs 2009-2010, dins les actuacions del Pla Comunitari de la Sagrada Família.

Som una escola de doble línia, amb 451 alumnes aquest curs, 32 mestres, 4 persones del PAS, 23 monitores i monitors de menjador i 6 membres de
la cuina. El servei de cuina i menjador el gestiona l’AMPA, també el de les activitats extraescolars.

Som una escola inclusiva, connectada amb l’entorn, catalana i intercultural, laica, activa, coeducadora i sostenible. Treballem l’educació emocional i
en valors, fomentem la convivència amb assemblees, delegats i tutories. Ens organitzem, a més dels grups per edats, en franges i tallers
interdisciplinaris i multinivell, amb ús a les aules de les tecnologies, i amb el treball Corporal desenvolupat a psicomotricitat, expressió corporal,
Educació Física i activitats amb conveni amb l’Esportiu Claror.

Som una escola marcadament urbana, ja que el nostre edifici és envoltat de pisos (pels costats i per dalt). Per això per nosaltres és molt important
introduir elements naturals a l’escola (plantes, arbres, horts urbans), i formen part del nostre Projecte les activitats culturals, colònies i sortides.
Al soterrani hi tenim les instal·lacions de l’Esportiu Claror i el garatge dels veïns.

Tot i pertànyer a Gràcia, els carrers que ens envolten són de l’eixample: Còrsega, Sardenya, Rosselló. Els nostres dos accessos (porta principal i la de
l’Esportiu Claror) són pel carrer Sardenya. Som molt a prop de la Sagrada Família, i això ens representa proximitat i convivència amb trànsit rodat
intens i moviment turístic, presència de vigilància policial per aquesta raó i altres circumstàncies puntuals (proximitat de la residència de l’alcaldessa).
Des de l’inici del treball del Camí Escolar s’ha treballat el nostre context: el soroll de la circulació al carrer Sardenya (es va demanar i aconseguir que
no hi passessin autocars turístics i autobusos, després igualment amb els camions de recollida selectiva dins l’horari escolar), la contaminació acústica
(en diversos cursos, l’últim el 17-18) i la qualitat de l’aire (també es treballa el curs 17-18). Igualment, als diferents nivells, es treballen el
coneixement dels itineraris habituals dels infants, els passos de vianants, els semàfors, les botigues amigues...

L’objectiu general del programa de camí escolar és «promoure l’autonomia de l’infant i educar per una mobilitat sostenible».

A la nostra escola, connectada amb l’entorn, la principal motivació per a l’adhesió ha estat el treball que es va engegar al Pla Comunitari ja el 2009.
També ens mou la necessitat de conviure directament amb vianants, cotxes, autobusos i autocars, per la nostra ubicació al mapa i la proximitat de la
Sagrada Família.

A continuació us mostrem en format PDF els següents documents:

DOCUMENT MARC ESCOLA PÚBLICA SAGRADA FAMÍLIA. GRÀCIA Curs 2017-2018

Enquesta pedagògica - Camí escolar, espai amic

Resultats de l'enquesta pedagògica - Camí escolar, espai amic

 Recordeu que seràn sempre disponibles per descarregar a l'apartat web "Descarrega´t arxius"

 

També us mostrem algunes imatges de la bicicletada Popular!!!