Autor: Heike Freire
Editorial: Graó
Idioma: Castellà i Català
ISBN: 9788495496478


Els nens i les nenes d´avui passen la major part del seu temps en espais tancats, asseguts, mirant una pantalla i, pràcticament, ja no gaudeixen de moments de joc autònom a l´aire lliure. El seu aïllament creixent del món natural s´intenta compensar amb un excés de productes i tecnologia que suplanten els éssers de la natura. Els nens necessiten la natura. S´hi senten espontàniament atrets i, si hi tenen contacte, es desenvolupen de manera més saludable a tots els nivells: físic, emocional, mental, social i espiritual. Estar a l´aire lliure, en interacció directa amb la vida, hauria de ser reconegut (i exercit) com un dret fonamental de la infància, en les nostres societats.