Autor: Claudio Naranjo
Editorial: Ediciones La Llave
Idioma: Castellà
ISBN: 9788495496393


Les idees de Naranjo sobre l’educació s’ubiquen en la tradició dels pensadors integrals com com Rousseau, Dewey, Montessori o Steiner. Proposa “una educació nova, una educació de la persona sensera per a un món total” per a 'entendre allò que ens passa i allò que passa al nostre voltant”. Un dels punts centrals que trobem en aquest llibre es la necessitat de desenvolupar una educació que pugui integrar a les persones i al món en el qual viuen".