Autor: Francesco Tonucci
Editorial: GRAO
Idioma: Català
ISBN: 9788499803227


Llibre de vinyetes que sintetitzen les idees de Francesco Tonucci sobre l'educació. Francesco Tonucci (Frato) és un psicopedaqgog i dibuixant que, a part de proposar reptes educatius en l'entorn familiar, l'escola i altres, retrata situacions en què més d'un cop ens hi podem reconèixer.

Algunes vinyetes a tall d'exemple: