Us presentem els comptes de l'activitat de la socialització de llibres per què pugueu comprovar el gran estalvi que suposa.

A la taula següent hi trobareu les despeses en llibres per a un alumne que ha estudiat des de 1er curs fins a 6è.

 

Un alumne que hagués passat per 1ers (23 euros) per 2ons (23 euros) 3ers (171 euros) 4rs (207 euros)

5es (158 euros) i 6es (145 euros) s'hauria gastat 727 euros en 6 anys sense l'activitat de socialització.

Per contra, durant aquest 6 anys (2006 a 2012) haurà pagat en quotes 64 euros. Així que l'estalvi són 663 euros.