• Col·labora amb l’equip docent en el bon funcionament de l’escola
 • Gestiona el servei d’acollida de matí, tarda i de menjador
 • Organitza i fa el seguiment de les activitats extraescolars
 • Gestiona el servei de menjador, per delegació del Consell Escolar
 • Gestiona i finança el servei de biblioteca de l’escola
 • Gestiona la socialització de llibres (reutilització dels llibres)
 • Organitza les festes de Sant Jordi i de fi de curs i col•labora en la festa de Carnestoltes
 • Té una Colla de geganters
 • Organitza xerrades de formació adreçada a pares i mares
 • Gestiona i tramita els rebuts de material, sortides i colònies de l’escola
 • Tramita les sol·licituds de subvencions a l’Ajuntament per a les activitats extraescolars, menjador, socialització de material i biblioteca
 • Forma part amb representació pròpia al Consell Escolar del centre
 • Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de curs i les comissions
 • Forma part, amb dos membres, del patronat de la Fundació Claror, que gestiona els poliesportius Claror, Sagrada Familia, Marítim, Can Caralleu i, properament, Llinars
 • Destina un fons social per al pagament de quotes de famílies en situació econòmica desfavorida