La Junta es l'òrgan de govern de l'AFA i es reuneix mensualment. Hi assisteixen de forma regular el/la president/a, els/les vicepresidents/es, el/la secretari/a i els vocals de les diferents comissions.

Integrants de la Junta directiva

President: Ana Giménez

Vicepresidenta: Gemma Nadal 

Secretària: Lorena Aragón

Tresorera: Mar Jorro

Vocal de la Comissió de Biblioteca: Maria B.

Vocal dels Delegats: Mireia Ferrer

Vocal de la Comissió d'Escola de famílies: ---

Vocal de la Comissió d'Extraescolars: Ruth Bravo

Vocal de la Comissió de Festes: Gemma LLorensí i Michela Caboni

Vocal de la Comissió de Gegants: Malena Ferré

Vocal de la Comissió de Comunicació: Laia Ruich

Vocal de la Comissió de Menjador: Andrea Serrano

Vocal de la Comissió de Manteniment: Pere Puig

Vocal Servei d’acollida: ---

Vocal de la Comissió de Socialització: Jaume Jiménez

Vocal de la Comissió de Gènere: Esther RubioFormulari de contacteRepresentants de l'AFA en altres entitats i activitats

AMPAs Gràcia: Elvira Navarro

Comissió Escola SAFA-Claror: Liliana Díaz - Vero Bautista

Coordinador de Relacions exteriors: ---

Coordinadora Sagrada Família Festa Major: Eva Giralt

Federació d'Ampes de Catalunya (FAPAC): ---

Patronat Fundació Claror: Xavi Luri i Ignasi Such

Temps de Barri Gràcia: ---

Comissió SOS Escola pública: Caterina Torres

Comissió Camí Escolar: Luís Puerto