Per dur a terme aquestes actuacions l’AFA s’organitza en comissions transversals i en delegats de classe. Això requereix la participació voluntària i decidida de pares i mares, que es concreta en alguna de les següents formes:

  • Formar part d’alguna comissió (menjador, biblioteca, socialització, festes, recursos, escola de pares, etc.)
  • Ser membre en representació de l’AFA al Consell Escolar o a d’altres entitats
  • Col·laborar puntualment en els actes festius
  • Assistir a les assemblees anuals