QUOTES GENERALS

Import socis €

Import no socis €

Cobrament

Soci AFA (quota per família)

5,25

 

mensual

Fons solidari (quota per família)

1,00

 

mensual

Sortides i activitats escolars

7,50

 

mensual

Material socialitzat

5,50

 

mensual

Assistent anglès escolar Primària

2,00

2,00

mensual

Agenda escolar (3r-6è)

4,00

4,00

anual (1a quota)

Projectes E. Infantil / Socialització Primària

40,00

40,00

anual (1a quota)

Assegurança

5,00

5,00

anual (1a quota)

EXTRAESCOLARS

Import socis €

Import no socis €

Cobrament

Matrícula activitat extraescolar (1 per cada alta)

13,50

20,25

anual (1a quota)

Anglès (1r a 6è)

17,00

25,50

mensual

Còmic (1r a 6è)

20,00

30,00

mensual

Coral (P4 a P5)

 

0,00

mensual

Dansa i cultura populars (P3 a 1r)

14,00

21,00

mensual

Escacs (1r a 6è)

18,00

27,00

mensual

Instrument (2n a 6è)

37,00

55,50

mensual

Psicomotricitat (P3 a 2n)

19,00

28,50

mensual

Robòtica (3r a 6è)

48,00

72,00

mensual

Taller d'instruments (1r a 2n)

 

0,00

mensual

Teatre (P4 a 6è)

28,00

42,00

mensual

 

SERVEI ACOLLIDA

Import socis €

Import no socis €

Cobrament

Quota SAM o SAT

23,00

29,90

mensual

Esporàdic (import per servei)

2,40

 

mensual

Esporàdic: 1 tiquet

2,85

3,71

 

Esporàdic: paquet 5 tiquets

12,00

15,60

 

 

MENJADOR

Import socis €

Import no socis €

Cobrament

Quota fix

6,20/dia

6,20/dia

mensual

Esporàdic

6,50/dia

6,50/dia

mensual

Esporàdic: paquet 5 tiquets

 

 

 

Mestres: paquet 5 tiquets

20,00

 

 

Altres

 

 

 

EXEMPLE IMPORT MENSUAL REBUTS AFA

E. Infantil

1r-2n

3r-6è

Setembre

64,25 €

66,25 €

70,25 €

Octubre-juny

19,25 €

21,25 €

21,25 €

A aquests imports cal afegir, si és el cas, les colònies, les extraescolars (matrícules i quotes) i el servei d'acollida (quotes de SAM i/o SAT).