La Junta es l'òrgan de govern de l'AMPA i es reuneix mensualment. Hi assisteixen de forma regular el/la president/a, els/les vicepresidents/es, el/la secretari/a i els vocals de les diferents comissions.

Integrants de la Junta directiva

Presidenta: Marta Luna*
Vicepresidenta:
Eva Vila*
Secretària: Anna Guimet*
Tresorer:
Mar Jorro*

Vocal de la Comissió de Biblioteca: Ana Giménez
Vocal dels Delegats: Vero Bautista
Vocal de la Comissió d'Escola de famílies: ---
Vocal de la Comissió d'Extraescolars: Marta Sans
Vocal de la Comissió de Festes: Cymary Marquina i Malena Ferré Figa
Vocal de la Comissió de Gegants: Malena Ferré Figa
Vocal de la Comissió de Comunicació: Xavier Luri
Vocal de la Comissió de Menjador: Andrea Serrano

Vocal de la Comissió de Manteniment: Pere Puig
Vocal Servei d’acollida: ---
Vocal de la Comissió de Socialització: Marta Sans


*Representants legals de l'AMPA escollits per l'Assemblea

Formulari de contacteRepresentants de l'AMPA en altres entitats i activitats

AMPAs Gràcia: Elvira Navarro

Comissió Escola SAFA-Claror: Anna Ayuso

Coordinador de Relacions exteriors: ---

Coordinadora Sagrada Família Festa Major: Eva Giralt

Federació d'Ampes de Catalunya (FAPAC): ---

Patronat Fundació Claror: ---

Temps de Barri Gràcia: ---

Comissió SOS Escola pública: Caterina Torres

Comissió Camí Escolar: Luís Puerto