Al Consell Escolar hi són representats els diferents estaments de l’escola: direcció, claustre de mestres, junta de l’ AMPA, pares i mares d’alumnes i el districte. En les reunions, de periodicitat trimestral, s’hi exposa i es debat el “dia a dia” de l’escola, es presenten i s’aproven qüestions importants com el Pla anual de centre, els calendaris i horaris i els pressupostos del curs.


CONSELL ESCOLAR (curs 2012-2013)

Representats de la Direcció
Consol Martí
Laura Ponce
Eulàlia Simón

 

Representants de l’Ajuntament
Alfons Hurtado

 

Representants de Pares i mares
Oriol Bosch
Isabel Durán
Mercè Puig
Hector Silveira
Eva Vilà

 

Representant de l’AMPA
Santi Alsina


Representants del Claustre

Gemma Escur
Dolors Grau
Maria Romero
Xavier Oller
Francisca Pomés
Mireia Pujol

 

Representant d'Administració i Serveis

Raquel Pérez